Programme Coordinator

Krishi Vigyan Kendra (KVK)

Mobile

Email

Dr. P. Lakshmi Reddy

Reddipalle, Anantapuramu

99896 23825

pcatp1@gmail.com

Dr.D.Chinnama Naidu

Amadalavalasa, Srikakulam

99896 23822

kvk_adv2006@yahoo.co.in

Dr.Bilquis

Rastakuntubai,Vizianagaram

94400 19058, 89190 89155

pckvkrkbai123@gmail.com

Dr.N.Mallikharjuna Rao

Undi, West Godavari

99896 23823

kvkundi@yahoo.co.in

Dr. Y.Padmalatha

Garikapadu,Krishna

99896 23824

kvk.garikapadu@gmail.com

Dr. M. Ankaiah Kumar

Utukur, YSR Kadapa

99896 23826

kvkutkkdp@gmail.com

Dr. G.M.V. Prasada Rao

Darsi, Prakasam

99896 23827

kvkdarsi2001@gmail.com

Dr. S.M. Muneendra Naidu

Nellore

99896 23828

kvknellore@gmail.com

Dr. M. John Sudheer

Kalyandurg, Anantapuramu

77025 44492

kvkkalyandurg@yahoo.in

Dr. G. Prasad Babu

Banavasi, Kurnool

94905 75664

kvk_banavasi@rediffmail.com

Sri S. Raja Sekhara Naidu

Kalikiri, Chittoor

80085 00320

kvkkalikiri@gmail.com

Dr. V. Maheswara Prasad

Ghantasala, Krishna

80082 01253

kvkgtsl2012@gmail.com

Dr. K.Mosha

Kondempudi, Visakhapatnam

94410 75852

kvkkpdvizag@gmail.com